మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు
తాల్ సంక్రాంతి సంబరాలు 2021: తొలిసారి ఆన్‌లైన్‌లో వేడుకలు
లండన్: తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ లండన్(తాల్) ఆధ్వర్యంలో సంక్రాంతి సంబరాలు ఆదివారం(జనవరి 17న)నాడు గత ఏడాదికి భిన్నంగా తొలిసారి