డిసెంబరు నెల ముహూర్తాలు

Posted By:
Subscribe to Oneindia Telugu

వివిధ పనులు ప్రారంభించడానికి డిసెంబర్ నెలలో ఉన్న ముహూర్తాలు ఇవే. జ్యోతిష్కుడు ఆ ముహార్తాల వివరాలను అందించారు. వాటిని చూసుకుని పనులను ప్రారంభించవచ్చు

01. ప 08:20 అన్నప్రాశన, వివాహం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
01. ప 01:45 సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
03 ప 08:12 అన్నప్రాశన, వివాహం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
04 తెల్లవారు జామున 01:58 వివాహం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
04 ప 08:08 అన్నప్రాశన, వివాహం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
05 తెల్లవారు జామున 01:54 వివాహం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
05 ప 09:00 అన్నప్రాశన, వివాహం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
05 ప 02:00 సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
07 ప 08:52 అన్నప్రాశన, వివాహం, శంకుస్థాపన, గృహప్రవేశం, శు.స.
08 ప 01:48 సాధారణ పనులకి మంచి సమయం

Astrology: December month auspecious days


09 తెల్లవారు జామున 01:54 శంకుస్థాపన, గృహప్రవేశం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
09 తెల్లవారు జామున 04:30 వివాహం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
09 ప 08:30 అన్నప్రాశన, వివాహం, శంకుస్థాపన, గృహప్రవేశం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
10 తెల్లవారు జామున 01:50 శంకుస్థాపన, గృహప్రవేశం, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
10 ప 01:40 సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
14 ప 09:47 అన్నప్రాశన, వివాహం, శంకుస్థాపన, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
14 ప 01:24 సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
16 ప 09:50 అన్నప్రాశన, శంకుస్థాపన, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
17 తెల్లవారు జామున 02:50 శంకుస్థాపన, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
19 తెల్లవారు జామున 02:46 వివాహం, శంకుస్థాపన, శుభసమయ
21 ప 09:27 సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
22 ప 09:23 వివాహం, శంకుస్థాపన, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
22 ప 12:30 సాధారణ పనులకి మంచి సమయం
23 రా 02:30 వివాహం, శంకుస్థాపన, సాధారణ పనులకి మంచి సమయం

సంబంధం కోసం వెతుకుతున్నారా? తెలుగు మాట్రిమోని లో రిజిస్ట్రేషన్ ఉచితం!

English summary
December month auspecious days had been given by the astrologer for oneindia telugu readers.
Please Wait while comments are loading...