ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2019

వైయస్సార్‌సీపీ 151
టీడీపీ 23
JSP 1

2019 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు

ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

ఎలక్షన్ స్టాటిస్టిక్స్

టాప్ న్యూస్

ఎన్నికలు

The "ONEINDIA" word mark and logo are owned by One.in Digitech Media Pvt. Ltd.